banner-neskutecne

Mácha - Pirátské rádio poezie

200 let K. H. Máchy - Pirátské rádio poezie

macha radio

V pondělí 4. července 2011 proběhlo na Náměstí Republiky před OC Palladium zahájení vysílání Rádia Skutečnost na vlně 107,0 FM. Rádio Skutečnost je stanice mluveného slova v autorském přednesu.

Rádio bylo ve dnech 4. 7. - 16. 7. 2011 možné naladit na trase: Náměstí Republiky - Jindřišská ulice - Vodičkova ulice - severovýchodní strana Karlova náměstí. Došlo tak k propojení místa, kde žil Karel Hynek Mácha, s místem, kde žila Eleonora Šomková, resp. místa vzniku básně Máj s místem vzniku textu české hymny "Kde domov můj". Datum pondělí 4. července bylo vybráno k zahájení 14-tidenního nonstop vysílání z důvodu připomenutí červencové návštěvy Franceska Petrarky l. p. 1356, který byl ubytován v místě dnešní hlavní pošty v Jindřišské ulici.

Projekt multimediálních umělců Michala Cába, Jana Plesla a dramaturga Ladislava Čumby, ve kterém byla pořízena zvuková nahrávka 12 českých básníků pro "pirátské" rádio poezie ke 200 letům od narození Karla Hynka Máchy.

Tvorbu dvanácti zastoupených autorů bude po Praze vysílat síť 12 mikrovysílačů.

Jednotlivé vysílače mají výkon 10 nW a dosah přibližně 200 metrů.

Vysílací frekvence je 107,0 FM.

4. 7. 1862 Lewis Carroll vzal na piknik Alici Lidellovou, která ho v jeho průběhu požádala, aby vyprávěl nějaký zábavný příběh. 4. července 1945 se v městečku Nový Etynk u Jindřichova Hradce narodil básník Miloslav Topinka. 4. 7. 1950 zahájilo vysílání Rádio Svobodná Evropa. 4. 7. 2011 připomenutí červencové návštěvy Franceska Petrarky l. p. 1356.

Lokality a doba vysílání:

4. 7. - 14. 7. 2011 - Rádio bude možné naladit na trase: Náměstí Republiky - Jindřišská ulice - Vodičkova ulice - severovýchodní strana Karlova náměstí. Dojde tak k propojení místa, kde žil Karel Hynek Mácha, s místem, kde žila Eleonora Šomková, resp. místa vzniku básně Máj s místem vzniku textu české hymny Kde domov můj.

Lokality uskutečněného zkušebního vysílání:

17. 11. 2010 - Jakubská/Štupartská

29. 11. 2010 - Komunikační prostor Školská 28

29. a 30. 4. 2011 - Národní technická knihovna + Cafe v lese, Krymská 12

21. 6. 2011 - ulice Celetná, prostory Univerzity Karlovy

22. 6. 2011 od 14 do 22 hodin - Staroměstské náměstí

23. 6. - 30. 6. - ulice Celetná a klub K4 v rámci výstavy Zvukové prahy

25. 6. - malostranský břeh Vltavy od jižního konce ostrova Kampa v
rámci doprovodného programu festivalu United Islands.

Zastoupení autoři:

Bohdan Bláhovec jako představitel slampoetry své texty ze zásady nepublikuje.Texty jsou určeny pouze k autorskému přednesu a kromě zcela čisté absolutní improvizace jsou prokládány bloky připravených textových úseků přizpůsobených místu a chvíli tohoto přednesu.

Básník Ticho /František Frances/ je představitelem "sociálně" orientované poezie, která ovšem na rozdíl od mnoha a mnoha čistě sociálních či terapeutických textů obdobného směru nese nepopiratelnou poetickou a textovou kvalitu. Je zastoupen v antologii editora Bruna Decharmea ABCD d' Art Brut, která vyšla už ve 22 zemích.

Petr Demetz je emeritním profesorem germanistiky na Yale Universtity. V projektu je zástupcem prozaického textu.

Zbyněk Hejda představuje kontinuity vývoje české poezie. Je přeložen do dvanácti jazyků.

Vít Kremlička zastupuje literaturu vzešlou z undergroundu. Básník, který je v čítánkách uváděn jako autor románu Lodní deník.

Martin Langer je básník, scénárista a producent, kterému se svého času splnil sen, že se mohl věnovat poezii profesně. Při udělení Ortenovy ceny /2002/ na něj "zbyla" pouze její polovina, druhou polovinu porota přiřkla výraznému, pohříchu módnímu prozaikovi.

Radek Malý věnuje svou tvůrčí energii třem oblastem: básnické tvorbě pro dospělé, překladům z němčiny /Trakl, Celan.../ a tvorbě pro děti.

Alžběta Skálová je ilustrátorka knih zejména pro děti. V dubnu 2011 obdržela za knihu Pampe a Šinka cenu Litera za knihu pro děti a mládež a díky výtvarné povaze této knihy se tak stala držitelkou, které pro udělení literární ceny stačil nejmenší rozsah textu.

Jan Těsnohlídek ml. je loňským nositelem Ortenovy ceny. Věnuje se též autorským čtením ze svých básní. Pracuje jako redaktor časopisu Psí víno.

Miloslav Topinka je z pohledu myšlení veršem v současné době nejvlivnějším českým básníkem, a to i přesto, že jeho knihy vycházejí v nízkých nákladech a pro širší obec čtenářů jsou tyto exempláře nedosažitelné.

Jaromír Typlt je průkopníkem autorského přednesu poezie a vědomím jeho zvukové podoby. Po svém vstupu na českou literární scénu na počátku 90. let byl označován za "nového Máchu".

Ivan Wernisch je v poslední době prezentován především jako editor zapomenutých básníků. V zahraničí momentálně nejvydávanější současný český básník.