banner-neskutecne

konspirace aneb kterak Jaroslav Seifert l.p. 1984 Nobelovu cenu dostal

18/12/2011 a  19/12/2011 oba dny od 19:00 divadlo, v neděli od 16:30 též doprovodný program 

místo: Podzemní prostory Café V lese, Krymská 12, Praha 10

Hlavními postavami jsou kritik a editor Jan Motyčka a kritik a organizátor kulturního dění v undergroundu Sergej Jesenin. Neznámý příběh vycházející ze skutečných reálií o udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi v roce 1984. Z příběhu vyplývá, že největším kulturním úspěchem českého undergroundu není nic menšího než právě toto.

Nedělní program: od 16:30 maďarský film The Life of Agent /sestřih instruktážních archivních filmů maďarské StB, simultánní překlad zajištěn/, od 17:30 komentář k filmu, od 18:00 vycházka k vile, kde bydlel nejvýkonnější agent správné strany - Hradešínská ulice, od 19:00 divadlo, od 20:30 vernisáž a hlavně koncert skupiny Pohlavní nádraží.

Antický hrdina básník Josef Palivec

Rci, zda se naleznu?
V svou hloubku fárám chvivě
a při blikadle snu,
jenž hoří zimomřivě,

mhou tápu soumračnou
a marně na dně jámy
řeč hledám souznačnou:
nic neodpovídá mi.


Obsahem divadelního projektu Pečetní prsteny Josefa P. je drama kontinuity české kultury od 19. do 21. století  na příkladu českého básníka Josefa Palivce. Na půdorysu antického dramatu je vyprávěn příběh poezie. Hlavní hradina se ocitne před zkouškou a vždy se rozhodne správně.

palivecBásník Josef Palivec byl před dokončením gymnázia vyloučen a nastoupil jako tajemník Jaroslava Vrchlického. Po skončení 1. světové války pracoval jako kulturní atašé československého státu v Paříži a významně se zasloužil o navázání kulturních styků mezi českými umělci v Praze a Paříži (Šíma, Weiner, Kupka, P. Valéry, A. Breton...). Vrátil se do Prahy i za cenu rozvodu. Švagr bratří Čapků. Za druhé světové války napsal básnickou sbírku Pečetní prsten, nejvýznamnější protinacistickou oficiálně vydanou knihu a jednu z nejvýznamnějších českých básnických knih 20. století. Zasloužil se o sjednocení komunistického a nekomunistického odboje. Po roce 1948 odsouzen v monstrprocesu za to, že zveřejnil případ sexuálního zneužívání schovanky kardinála Berana příslušníky StB. 11 let ve vězení a uranových dolech. V 60. letech mentor mladých autorů – Ivana Wernische, Miloslava Topinky, Věry Linhartové. Nejbližší přítel Jaroslava Seiferta.

Pečeť symbolizuje pevnost a nezvratnost. Pečetní prsten je otiskem na pergamenu dějin. Premiéra se uskuteční na podzim 2009, symbolicky 20 let od sametové revoluce. Antické drama pravdy a lásky na půdorysu české kultury tří století. Hrdina, který odolá pokušením. Poezie a láska jako řešení problému. Příběh kontinuity české kultury. Švagr bratří Čapků a politický vězeň v uranových dolech.

MLČ, MARNÁ!, NADARMO tvá ruka střepy klíží.
Tvůj sebklamný duch jen v sobě sám se zhlíží,
jen bělmo minula mu doutná v zrcadle
a oči krásno zří už dávno propadlé.
Nech mrtvé v pokoji, pusť snění nerozumná:
dál, bez ustání dál tma sněží na tvá humna
a nejvábivější tvé pasti zavívá.


Wittgensteinové

Rodina Wittgensteinů není zajímavá jen pro historiky zabývající se hospodářskými dějinami Střední Evropy na přelomu 19. a 20. století, ale též pro dějiny filozofie a pro historiky umění všech oborů. Nejmladší syn budovatele průmyslu v Kladně Karla Wittgensteina a jeho ženy Poldi se jmenoval Ludwig a je patrně nejvlivnějším filozofem 20. století. Rodina horentními sumami podporovala vídeňské spisovatele, hudebníky, výtvarníky a architekty. Architekt Hoffmann se pak podílel i na stavbách v Kladně. Okruh lidí, financovaný z peněz vydělaných na Kladně, je vskutku impozantní: skladatelé J. Brahms, G. Mahler nebo A. Schönberg. V rodinném domě visel první obraz Clauda Moneta v Rakousku-Uhersku, byla zde umístněna i první socha A. Rodina v monarchii. Karl byl největším mecenášem vídeňské secese, portrét dcery Margarety od Gustava Klimta je dodnes jednou z ozdob mnichovské pinakotéky. Z generace expresionistů podporovali O. Kokoschku a E. Schieleho. Ze spisovatelů se věc týká K. Krause, R. M. Rilkeho nebo G. Trakla. A z architektů to není nikdo menší než J. Hoffmann nebo A. Loos. Podporovali i vědu – např. Sigmund Freud v roce 1938 (40 let poté, co ho Karl začal finančně podporovat) unikl z hitlerovské Vídně před norimberskými zákony jen díky zásahu rodiny Wittgensteinovy a dožil v londýnském exilu právě u Margarety.

margareteSpojitost s Kladnem je na více biografických a ekonomických rovinách. Každopádně bylo to právě Kladno, které se stalo nejúspěšnějším životním obchodem Karla Wittgensteina a katapultovalo ho z pozice úspěšného regionálního podnikatele do evropské kapitalistické extraligy. Posléze díky tomuto úspěchu společně se svými přáteli monopolně ovládl celý hutnický průmysl v Rakousku-Uhersku a získal astronomické bohatství. A právě díky těmto prakticky neomezeným finančním zdrojům mohl štědře podporovat umělce tak rozmanitých uměleckých směrů, společenského postavení i dobového uměleckého významu. Jedna z nezodpovězených otázek tedy zní, podle jakých kritérií se řídil výběr, na základě něhož rodina vydávala tisíce a statisíce ve zlatě na umělce, které v dané době nespojovaly žádné estetické ani sociální příbuznosti. Když se však podíváme na to, co se dělo ve Vídni kolem roku 1900 na poli umění zajímavého, z dnešního pohledu, na výplatní pásce od Wittgensteina nechybí z hvězdného uměleckého týmu prakticky nikdo.

Divadelní projekt Wittgensteinové na Kladně

Příběh rodiny selfmademana, který se bez dokončené maturity stane z pomocného kresliče a bývalého pouličního muzikanta majitelem největšího průmyslového konglomerátu firem v Rakousku-Uhersku. Příběh člověka, jehož tři synové spáchají sebevraždu.

Děj: Z vyprávěcí perspektivy dvou hutníků u pece Poldi je vyprávěn příběh rodiny Wittgensteinů. Matka Poldi, po které je huť pojmenovaná a která se objevuje coby logo hutí Poldi na každém výrobku, který hutníci vyrobí, je manželkou jednoho z nejbohatších průmyslníků Rakouska-Uherska. Plodem jejich lásky je nejvýznamnější filozof 20. století Ludwig Wittgenstein. Každý z hutníků zastává názory jednoho z Ludwigových děl – první zastává názory z Traktátu logicko-filozofického, druhý z Filozofických zkoumání, přičemž tyto názory se navzájem vyvracejí. Pomocí jejich dialogů se zpřítomňují výjevy ze života Wittgensteinovy rodiny a je vyprávěn život a dílo Ludwiga (školní docházka se spolužákem Hitlerem, cambridgská studijní léta atd.). Kromě toho je dialog obou hutníků dějinami Kladna 20. století. Tito dva hutníci jsou lidé, kteří se ocitli na místě, kam se vůbec nehodí někdy v době budování reálného komunismu. Jsou jediní, kteří znají, co syn té paní, které je všude kolem víc než rudých hvězd, dělá a k čemu to vedlo.

Druhá dějová linka se odehrává u stolu rodiny Wittgensteinů, kteří řeší, za co utratí peníze vydělané otcem Karlem. Dále řeší sexuální záležitosti členů rodiny. Třetí téma je to, „o čem nelze v rodině hovořit a o čem se musí mlčet“.

jaromir_s_poldi_na_hrudiVe finále bruslí Jaromír Jágr s dresem s logem Poldi na svém srdci. Poldi, která plod své lásky (Ludwiga) nosila pod svým srdcem končí na hrudi gladiátora, který byl ještě sto let poté, co Karl Kladno nadobro opustil, vycvičen za peníze z jeho Poldi.

Projekt je multimediální inscenace na principu laterny magiky. Celou dobu běží na projekčních plátnech filmové projekce z kladenských hutí. Projekce kombinují archivní záběry z hutnického prostředí s hranými scénami.